Stilte

Workshop ' Stilte' 


Stilte heeft je veel te zeggen.
Best lastig om de stem van de stilte te horen 
te midden van onze drukke werkzaamheden en/of de digitale media die onze aandacht vragen.

Gun jezelf een moment om stil te staan, stil te worden en stil te zijn.
Schrijven leent zich hier uitstekend voor!

Ontdek dit met elkaar en met de Bijbel open. 
De Bijbel brengt ons bij de Bron om stil te worden en stil te zijn.